OPLEV ARUP VEJLESKJULET!

Arupvej 16, 7742 Vesløs

13,2 km

Fra Arup Vejleskjulet er der gode muligheder for at overskue engene omkring Arup Vejles østside. Der er desuden god udsigt til fugleøen Melsig midt i Arup Vejle, hvor skestorken jævnligt yngler.

I vinterhalvåret raster ofte gæs, svømmeænder og dykænder på vandfladen og på de tilstødende enge og småøer.

Først på sæsonen kan her være tusindtallige flokke af hjejler, der kommer fra det skandinaviske højfjeld.

Kilde avjf.dk