OPLEV BYGHOLMSKJULET!

Bygholmvejlevej 640, 9690 Fjerritslev

17,4 km

Bygholmskjulet ved Naturrummet giver overblik over den sydøstligste del af Bygholmengen samt den lavvandede Midtsø, der er en brakvandssø.

Her kan i sommerhalvåret observeres rastende ænder og vadefugle.

I vinterhalvåret kulminerer antallet af svømmeænder. Især pibeand, krikand og gråand er talrige. I skjulets store kikkert ses ofte fjernere flokke af knopsvaner, sangsvaner og rastende gæs og traner.

Havørn og vandrefalk sidder ofte på engen.

Kilde avjf.dk