OPLEV HØJSTRUP VIKINGEGRAVPLADS!

Tømmerbyvej 105, 7741 Frøstrup

6,5 km

Gravpladsen er beliggende tæt ved vejen mellem Vesløs og Tømmerby. Gravpladsen består at 37 små, runde eller aflange høje samt omkring dobbelt så mange rejste sten. Stedet blev nødtørftigt undersøgt af Nationalmuseet i 1880 og blev året efter fredet.

De døde blev enten brændt på et ligbål eller gravsat ubrændt i en kiste eller lignende. I én at gravene dateret til første halvdel at 900-tallet var en kvinde anbragt i ladet på en vogn. At gravgaver er der fundet enkelte knive, hvæssesten, glasperler samt et par jernøkser. På én at de fundne økser er der fundet dun, hvilket kunne tyde på, at vikingen er begravet med sin dyne!

Gravene var dækket at små høje eller markeret med skibssætninger og bautasten. Kun én at skibssætningerne er bevaret i næsten intakt stand. Med en længde på 30 m er der tale om et rigtigt langskib. Det var skibe at denne størrelse med plads til ca. 50 roere, som i vikingetiden sejlede over havet til Færøerne, Island og Grønland.

Søvejen var den mest farbare vej i oldtiden, når man skulle langt omkring. Stednavnet »Snekkerbjerg» et par km øst for gravpladsen taler da også sit tydelige sprog, idet »snekke» er et gammelt ord for skib. I vikingetiden kunne man sejle den døde næsten til det sidste hvilested, idet vandstanden i fjorden har været noget højere end i dag. Under begravelsen har vikingerne kunnet skue ud over et åbent, forblæst landskab med marker og enge samt lidt buskads at el og pil på fugtige steder. En lignende gravplads findes ved Lindholm Høje i udkanten at Nørresundby, hvor der ligger en hel armada af skibssætninger. En skibssætning skulle sikkert symbolisere det skib, der bragte den døde til dødsriget.

På gravpladsen i Højstrup oplyser de mange tilgroede fordybninger, at mange sten er blevet gravet op. En at de tilbageblevne sten bærer præg at, at man forgæves har forsøgt at kløve den. Stenene er sikkert blevet anvendt som fundamenter på gårdene og slået til skærver på vejene. Mange af de tilbageblevne sten var væltet og blev i 1937 igen sat på højkant. Ved den lejlighed blev der rejst en mindesten.

Kilde: Thomas.dk