OPLEV ISBJERGET

Hindingvej 45, 7700 Thisted

30,8 + 0,5 km

Isbjerg er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt med 56 meter over havet. Herfra er der en storslået udsigt over Nationalpark Thys nordlige del, som er indrammet af Vesterhavet, Hanstholmen i nord, Tved Klitplantage mod øst samt Nors Sø og Vilsbøl Plantage mod syd.

Reservatet imponerer ved sin storhed. Her er der vildmark, næsten så langt øjet rækker. Og da der samtidig er lagt begrænsninger på offentlighedens adgang og færdsel, er reservatet et fristed for dyr og fugle. Det betyder blandt andet, at trane, tinksmed og regnspove yngler her. Det betyder også, at det til tider er muligt at se store rudler (flokke) af krondyr græsse uforstyrret, mens elegante svævere som havørn og fiskeørn kan ses højt over landskabet.

Hanstholm Vildtreservat er med sine 3900 hektar et vigtigt kerneområde i nationalparken. Hovedparten ligger på den tidligere havbund og består af klitter og hede. Mellem klitterne ligger sumpe, talløse lavvandede kær og søer, der lyser op i klitheden. Det er typisk her, at mange af de mest sjældne planter vokser og skaber rum for et utal af insektarter.

Kilde: VisitThy.dk