Vejlerne

OPLEV VEJLERNE

Fuglene, naturen & solnedgangen

Vejlerne er Danmarks største videnskabelige reservat på ca. 5.600 hektar, og rummer Skandinaviens største, samlede rørskovsområde og Danmarks største græsningsenge.

Navnet Vejlerne betyder vadestederne. Indtil for 130 år siden, var Vejlerne to lavvandede fjordarme, der fra Limfjorden rakte mod nord. I dag er Vejlerne efter inddæmningerne stadig to adskilte områder, de østlige Vejler og de vestlige Vejler, der ligger på hver side af den oprindelige halvø Hannæs.

Sammenhængende, tætte rørskove dækker ca. en tredjedel af Vejlerne, og de udgør knap 2.000 ha. Rørskoven er et levested for sjældne fuglearter, som rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, trane og skægmejse. Strandengene og de ferske enge har også en interessant flora og fauna. Her forekommer bl.a. ynglende brushane, klyde, engryle, stor kobber- sneppe og rødben. Andre interessante, ynglende fugle er blåhals, gul vipstjert, knarand, atlingand, sorthalset lappe- dykker, sølvhejre, havterne, fjordterne og sortterne.

Vejlernes rige fugleliv kan opleves i naturrummet samt fra 8 udsigtstårne og fugleskjul. Alle stederne byder på grundig information om de mange fugle. Området kan også opleves fra offentlige veje, cykelstier, plankestier og 16 udsigtspunkter. Offentlig adgang herudover har ikke været tilladt siden 1960 ifølge en bekendtgørelse fra Statsministeriet. Begrænsningerne skal sikre den enestående bestand af fugle.

Kilde: avjf.dk

Hent folder

Kærup Holmeskjulet

Han Vejleskjulet

Lund Fjordtårnet

Kraptårnet

Bygholmskjulet

Arup Vejleskjulet

Dæmningen

Hovsør

Østerildtårnet

Tømmerby Fjordtårnet