OPLEV VORUPØR MUSEUM!

Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted

48,4 km

Museet ligger vest for kirken i et gammelt bådeværft. Det blev oprettet i år 2000 som en afdeling af Museum Thy. Mange af de gamle maskiner er bevaret og istandsat, så de besøgende på givne tidspunkter kan se dem i brug. Museet fortæller desuden om Vorupørs udvikling og om de specielle livsvilkår, kystbefolkningen har haft.

Den missionske vækkelse har haft et stærkt tag i Vorupør. Den 26. marts 1885 blev i den forbindelse noget af et vendepunkt. Otte fiskere mistede denne dag livet i brændingen. Vækkelsen fik et særdeles praktisk udtryk, da man i 1887 stiftede Vorupør Fiskercompagni med lærer Jens Munk-Poulsen som drivkraft. Det startede som en menighed, et åndeligt fællesskab uden love og bestyrelse. Denne form for solidaritet eksisterede dog kun i få år.

I løbet af få årtier blev Vorupør et foregangsfiskerleje uden sidestykke i dansk fiskeri. Forudsætningen var det religiøse sammenhold kombineret med en kompetent ledelse. Det skabte betydelige teknologiske fremskridt inden for bådebyggeri. Derfor er det også særdeles betegnende, at Vorupør Museum er indrettet i et gammelt bådeværft.

Bådebyggeriet blev drevet af Jens Kr. Andersen, der var lidt af en tusindkunstner. Han udviklede i 1919 den store type kystbåd, som senere blev brugt af kystfiskerne på Vestkysten. Som grundtype var den udviklet på Chr. Thomsens bådebyggeri i Sdr. Vorupør, hvor J. K. Andersen havde stået i lære.

Da J. K. Andersen havde overdraget virksomheden til en søn, begyndte han at skrive gudelige romaner, som han cyklede omkring og solgte. I 1940’rne blev det til i alt fem bøger, hvoraf flere udkom i to oplag. Det var titler som Strandvagten og Der går Bråd over Revlerne.

Kilde: museumthy.dk