OPLEV KÆRUP HOLMESKJULET!

Fjordvej 33, 7741 Frøstrup

4,3 km

Fra Kærup Holmeskjulet kan besøgende i sommerhalvåret opleve rørdrum, som især pauker mellem marts og juni, samt et stort antal flyvende rørhøge.

Lokaliteten er især kendt for sin koloni af sortterner. Sensommer og tidligt efterår ses jævnligt sølvhejre. I vinterhalvåret er der gerne mange forskellige andefugle i den lavvandede Kogleakssø.

Læs mere i Vejlernes folder eller på hjemmesiden.

Kilde avjf.dk